Home
   Contact
   Werkwijze
   Bedrijven
   Projecten
   Timing
   Fotos
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur
klik hier voor een grotere figuur

 

Een uitdaging voor jongeren om te experimenteren met wetenschappen!


Voor u als leerkracht een mogelijkheid om wetenschappen
eens op een andere manier aan bod te laten komen!


Doelgroep: Leerlingen en leerkrachten 3e graad secundair onderwijs

STEM4Eurekas wil leerlingen uit het secundaire onderwijs, meer plezier doen beleven aan exact wetenschappelijke vakken (STEM) en ze op die manier proberen warm maken voor een wetenschappelijke of technische loopbaan.

STEM4Eurekas is een wetenschapswedstrijd voor jongeren van de 3e graad secundair onderwijs. In groepjes van 2 tot 5 leerlingen werken ze een experiment of een ontwerp uit. Een experiment is wetenschappelijke proef of test die uitgevoerd wordt. Een ontwerp is een technologisch idee dat wordt omgezet in een ontwerp en ook wordt gebouwd.

Er is een didactisch pakket voor leerkrachten, met theoretische beschouwingen & praktische tips met betrekking tot projectwerk beschikbaar.
Via Eurekas willen we de wetenschappelijke projecten waarderen, alsook de begeleiding van de leerkrachten, dit volgens het STEM-actieplan.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen?

Er volgen nog steeds te weinig leerlingen exact wetenschappelijke en technologische studierichtingen. We spreken van knelpuntstudies en knelpuntjobs. Het STEM-actieplan weet daar alles over.

Het project STEM4Eurekas wil leerlingen meer plezier doen beleven aan exact wetenschappelijke vakken en ze op die manier proberen warm te maken voor een wetenschappelijk of technisch loopbaan.

STEM4Eurekas nodigt teams leerlingen uit het secundair onderwijs uit om aan een wedstrijd deel te nemen. Leerlingen zetten, met hulp van een leerkracht, een wetenschappelijk experiment of proefopstelling op. Een natuurkundige wet of een wetenschappelijk of theoretisch begrip moet aanschouwelijk voorgesteld worden. Eurekas is dus perfect te kaderen binnen het leerplan en STEM.

Na afloop dient een bouwplan, handleiding en een kort verslag over het verloop en de samenwerking ingestuurd te worden en op www.stem4eurekas.be gepubliceerd en ook op de Facebookpagina. Het is wenselijk om een filmpje over het verloop en het resultaat van het project te posten op youtube of www.facebook.com/stem4eurekas. Op die manier strijden de leerlingen mee voor een Eurekas-award. De uitreiking van deze awards vormt het einde en tevens het hoogtepunt van dit project. De projecten worden ingedeeld in een aantal categorieën en worden er winnaars per categorie uitgeroepen en prijzen uitgedeeld.

Werkwijze:

De deelnemers mogen zich baseren op eerder uitgevoerde experimenten. Het experiment zelf moet niet noodzakelijk origineel bedacht zijn. De experimenten worden bij voorkeur uitgevoerd met eenvoudige, voor iedereen toegankelijke hulpmiddelen en materialen. Het is niet de bedoeling om meetinstrumenten te gebruiken die enkel in een labo beschikbaar zijn. Hun leerkrachten krijgen een werkmap mee. Daarin worden de projectdoelstellingen toegelicht en handvaten geboden om leerlingen optimaal te begeleiden.

STEM4Eurekas brengt geen bergen extra werk mee voor leerkrachten. Het ingestuurde experiment kan gekaderd worden binnen het leerplan. Meedoen aan een wedstrijd tijdens de lessen kan voor leerlingen een extra stimulans zijn om actief bezig te zijn met wetenschappen. Leerkrachten kunnen bepaalde delen van de leerstof eens op ‘een andere manier’ aanreiken.

Een onafhankelijke jury, met werknemers uit het bedrijfsleven die het STEM-charter ondertekend hebben, beoordeelt de ingezonden experimenten op basis van volgende criteria.

  • de didactische waarde en de wetenschappelijke toelichting;

  • de creativiteit en originaliteit bij de uitwerking;

  • de kwaliteit van het bouwplan, de handleiding en de stuklijst;

  • de samenwerking binnen het team;

  • de mate waarin de proef geschikt is voor herhaling binnen een andere groep.

Ook de inzenders kunnen, via de facebookpagina, hun stem uitbrengen bij alle experimenten. Tijdens de ‘Eurekas-awards’ worden de winnaars van de wedstrijd geselecteerd uit de vooraf genomineerde deelnemers. De genomineerden mogen hun proef tijdens het slotmoment komen demonstreren. Na afloop van het project blijft de inzending online via www.stem4eurekas.be Zo kan het aangeleverde materiaal een inspiratiebron voor de toekomst vormen.

Finale en prijzen:

Deelname aan STEM4Eurekas is gratis. Wij vinden de waardering en stimulering van STEM projecten zeer belangrijk. Ook het samenbrengen van zo’n STEM projecten vinden wij een belangrijk gebeuren.
Alle deelnemende leerlingen die aanwezig zijn op de STEM4Eurekas-award ontvangen een bioscoopticket.

De afsluiter van deze jaarlijkse wedstrijd is de STEM4Eurekas-Awardshow, die plaatsvindt op woensdagnamiddag 31 mei in de grote aula van de Hogeschool VIVES te Kortrijk. Alle genomineerden stellen er hun project voor, en na een spetterende wetenschapsshow maakt de jury de eindwinnaars bekend. Zij gaan niet alleen naar huis met een STEM4Eurekas-Award, maar ook met prachtige prijzen.
 

 

 

Voor jongens en meisjes met goesting in STEM ...

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics

In het Nederlands lees je dit als:
"exacte wetenschappen, techniek/technologie, ontwerp/creatie en toegepaste wiskunde"